Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Wygrane pieniężne w grach i loteriach lotto wypłacane są w następujących terminach:, lotto, Lotto Plus, Mini Lotto: w okresie do 60 dni liczonym od dnia bryllup slot københavn następującego po dniu losowania;.
Lotto losowanie.06.2016 wyniki, numery, wylosowane liczby Duży Lotek - szczęśliwa szóstka: Lotto: 44, 1, 40, 42, 6,.Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.Na co wygraną wydałyby gwiazdy?Losowanie Multi Multi: 11, 19, 75, 72, 57, 22, 21, 76, 68, 6, 40, 1, 63, 23, 79, 9, 15, 34, 37,.2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
Pdf, aby odebrać wygraną po upływie regulaminowego terminu wypłaty, należy zgłosić się przed upływem wskazanego powyżej okresu reklamacyjnego do kasy Oddziału Totalizatora Sportowego z oryginalnym kuponem lub losem.
Z.o., w tym: Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym.
Lotto plus: 22, 43, 44, 7, 10,.
E-mail: kasa oddziaŁU czynna w godzinach: Pn -.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą pocztową (przy czym za drogę pocztową uznaje się nadanie listu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe o zachowaniu terminu jej złożenia decyduje data stempla pocztowego.Kumulacja 5 mln.Wybierz miasto na mapie lub poniżej: GóraSzczecinOlsztynKoszalin.

Totalizator Sportowy zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację oraz poinformować grającego listem poleconym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej odrzucenia nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
Ekstra Pensja: w okresie do 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania; wypłata wygranej I stopnia składa się z pierwszej wypłaty oraz 239 wypłat płatnych w kolejnych miesiącach kalendarzowych licząc od następnego miesiąca po odebraniu pierwszej wypłaty, nie później niż ostatniego dnia roboczego.