liselund slot wiki

Parret fik dog ikke lang tids glæde af deres herlige fristed.
En stor del af parken forsvandt ved et jordskred i 1905,.
Ministeriet har overdraget ejerskabet og vedligeholdelsen af de historiske anlæg til Nationalmuseet.In 1887, he built the new three-winged manor at the top of the park's western slope overlooking the lake.Formålet med en falsk ovn var at opretholde den symmetri i rummet, der var så vigtig i nyklassicismens interiørkunst.Indholdsfortegnelse, hele Møn var fra gammel tid krongods, men i 1777 havde den fransk-hollandske huguenotfamilie de la Calmette erhvervet herregården, marienborg på den sydlige del af øen.Da kammerherreinden døde 91 år gammel i 1877 rykkede familien Rosenkrantz ind på slottet.Her hænger de såkaldte Liselundspejle, ovale spejle ophængt i spinkle ranker og bånd.Havesalen ligger bag søjlefronten og åbner sig gennem tre glasdøre mod haven.
After lying empty for many years, it was bought by Krista and Steffen Steffensen in 1989 who converted it into an attractive hotel.
Her ville han skabe en eremitage, et landsted, i tidens romantiske stil.
Add a one-line explanation of what this file represents?
Liselund, Foreningen.Et simpelt liv på landet, men dog nok med en kosmopolitisk tilgang: bondehusene kom til at hedde Norske hus og Schweizerhytten.Vestibulen Det lille lystslot er anlæggets største bygning, men stadigvæk beskedent i størrelse.Ligeledes opførtes den kinesiske havepavillon China, samt et badehus og kapel.Arealerne omkring Liselund Park ejes af Skov- og Naturstyrelsen, san juan puerto rico hotel and casino Falster Statsskovdistrikt.I 2005 blev slottet og parken erhvervet af Kulturministeriet ved hjælp af store donationer fra fonde.Det nye helderziende lotto slot er hvidpudset, opført i to etager med midtertårn i en stil inspireret af franske slotte og er nærmest en forløber for palæstilen.Wikipedia.org, usage.