haga slottsgrund

(Ur Stockholms stads historia från stadens anläggning till närwarande tid ) Landell (2010 sida 149 Elow Söderberg (1980 sida 34 Johanson (1929.109 Selling (1970.
Problem While Recovering Password, Please Try Again Later Please Enter Collection Name Please Wait Please Enter Your Name Please Enter Your Comment Please Select Collection Please Enter First Name First Name Should Not Be More Than 50 Characters Please Enter Last Name Last Name Should.Omedelbart påbörjades de omfattande arbeten med grunden och källaren till slottsbyggnaden efter ritningar av Olof Tempelman.Keep me logged in, forgot your password?Nu skulle det bli ett konstmuseum där kungen ville visa sin samling av antika skulpturer och sin rätt betydande tavelsamling som han fört hem från Italien och Frankrike.Vegetation avlägsnades och murverket reparerades.8 Grundstenen lades förmodligen under grundens mittpelare, som var tänkt att bli slottets centralt belägna kupolrum.Under perioden genomfördes en omfattande restaurering genom slottsarkitekten Erik Langlet, varvid håligheter i murverket lagades och nedfallna stenblock återinmurades.Kungen gav själv tydliga anvisningar i form av egenhändiga skisser.Från Desprez' tid finns i övrigt en hel del måttsatta ritningar bevarade, där den planerade byggnadens grundläggning visas i plan och sektioner.Keywords : Description : 0 Cancellation Page Reservation ID: Cancel Reason: Select Reason Cancellation Status Edit Collection Name : Private?5 Gustav III:s egen skiss Desprez' planritning kompletterad med ett monumentalt trapphus mot norr, som ligger utvikt över fasadritningen, 1790-tal.Wynblad, som utwalde stället, i anseende till den herrliga belägenheten utmed Brunnswiken och de mångfalldiga utsigterna.
Vid 1790-talets början växte planerna ytterligare.
Del av Desprez' längssektion.
1, den dåvarande marken som kungen ägde var i sin utsträckning ungefär hälften så stor som Haga senare kom att bli och de ursprungliga planerna var också, sett till senare planer, någorlunda ödmjuka.
1783 sände Piper flera reviderade ritningar till kungen, som befann sig på sin Italienresa.6 Efter grundstensläggning med musik och dikt av Carl Michael Bellman den 7 skrev Hedvig Elisabet Charlotta av Holstein-Gottorp, som var närvarande vid ceremonin, i sin dagbok: Under tiden nedlägger denne Gustav III den första stenen, uti hvilket enligt bruket inlades åtskilliga sorters mynt;.Please Try Again Later.4, pipers andra slottsförslag underkändes 1786 (som kompensation fick han rita.Sign Up If you click "Log in with Facebook" and are not an cityseeker user, you will be registered and you agree bonus et bebek to the cityseeker Terms and Conditions Share/Invite Share on: Or copy the link: Invite friends to contribute: Email Location - Haga Slottsgrund Send.Olof Tempelman som fick uppdraget.Källargrunden restaurerades genom större åtgärder år 1968.13 Som mest arbetade närmare 800 personer i det stora slottsprojektet.9 Än en gång började Gustav III tvivla på arkitektens förslag och år 1787 överlämnades det fortsatta arkitektuppdraget till Louis Jean Desprez.Léon Dufourny, men denne tog allt för lång tid på sig och Piper fick rita ytterligare ett förslag.
1928 års förslag till generalplan för Stockholms tätare bebyggda delar.
Karlstad : Votum förlag i samarbete med Kungl.